Stichting Nederland-Sumba

 

Over ons

Doel
Stichting Nederland-Sumba heeft ten doel het verstrekken van (financiële) steun aan kansarme meisjes afkomstig van het Indonesische eiland Sumba en met name het zuidwestelijk deel, om te kunnen studeren voor een bachelor- of masteropleiding op Sumba en/of eventueel andere eilanden van Indonesië.

Missie
Omdat er nog steeds een zeer groot tekort is aan onderwijzers en verpleegkundigen op Sumba heeft de Stichting Nederland-Sumba zich tot doel gesteld kansarme meisjes, die de wil en capaciteit hebben naar de HBO of Universiteit te gaan, te helpen. Onze studenten zijn verplicht hun studie in de daarvoor geldende tijd (drie of vier jaar) te halen. Tijdens hun studie houden wij de sponsoren op de hoogte van hun vorderingen. Tot slot moeten zij een verklaring tekenen dat zij, na het behalen van het diploma, tien jaar lang op hun eiland Sumba moeten blijven en helpen mee ontwikkelen.

Waarom speciaal meisjes
Meisjes hebben nauwelijks kans zich te ontwikkelen. Zij worden vaak al op 13 jarige leeftijd uitgehuwelijkt, worden naar andere eilanden gebracht om daar de kost te verdienen of geraken in de prostitutie. Onze Stichting pleit er ook voor dat onze studentes later niet meer dan twee kinderen krijgen. Een zorg waar ook de Indonesische Regering aandacht aan schenkt. Ook Plan Nederland pleit voor meer aandacht voor meisjes in ontwikkelingslanden. “Als meisjes onderwijs volgen zullen zij later minder kinderen krijgen en weten zij ook beter hoe hun kinderen gezond moeten blijven” aldus de directeur van Plan Nederland.

Onze secretaris, Judith Marijke Dalmeijer, heeft op Sumba de laatste 20 jaar veel aandacht aan dit feit geschonken en er zijn reeds mooie resultaten behaald.